.

ၾကိတ္နယ္စက္ေၾကာင့္ အသက္ပါေပးလိုက္ရတဲ့ အမ်ဳိးသမီး

357 Shares

စက္ယႏၲရား မ်ားကိုင္တြယ္ ရာတြင္ မိမိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ထား ေသာ ေနရာတြင္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ႏွင့္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေဘးဥပဒ္ မက်ေရာက္ေအာင္ အလြန္အမင္းသတိထားသင့္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက နာက်င္ျခင္း ၊ အလြန္အမင္းဆိုး၀ါး ေစျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး အသက္ပါ ပါသြားႏိုင္သည္။

Cashmere-Women-Scarf-Warm-Shawl-Foulard-Femme-Pashmina-Kerchief-Wool-Stole-Head-Neck-Long-Winter-Scarf-Women-For-Ladies-2019-Fashion-Beachdailywork-Shoppingtravel-YR011-P1t-TX91-unc0
IMAGE: INTERNET

ၾကိတ္နယ္ေသာ စက္တြင္ အသက္ ၅၈ႏွစ္ အ႐ြယ္ ရွိ အမ်ိဳးသမီး ၏ လည္းပင္းတြင္ ပတ္ထားေသာ လည္ပင္းပတ္ အ၀တ္စ ပါသြားၿပီး လည္ပင္း အညစ္ခံရၿပီး ေသဆုံး ေသာ ဤ အျဖစ္ပ်က္မွာ တစ္ကယ္ပင္ ျဖစ္သြားသည္။

mix

IMAGE: HAPPY SHOP

သူမသည္ လည္ပင္းပတ္အ၀တ္ပတ္ထားၿပီး အစာေမႊေသာစက္ ကို ႐ုပ္တရက္ ဆိုသလို ခလုတ္ဖြင့္လိုက္သည္။ သူသည္ စက္ကို ျပန္ မပိတ္ႏိုင္ဘဲ လည္ပင္း အညႇစ္ခံရ သလိုျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသြားသည္။ သူမ၏ သား ေတြ႕ရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ေသာ ေဆး႐ုံကားေခၚခဲ့သည္။

ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ႀကိဳးစား အသက္ကယ္ေသာ္လည္း သနားစရာ ထိုအမ်ိဳးသမီးစြား ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ ေသဆုံးသြားသည္။ ရင္ခြဲ႐ုံတြင္ စစ္ေဆးရာ သူမကို ေသေစေသာ အခ်က္မွာ ထိုအခ်က္ျဖစ္သည္ ဟု သတင္းရရွိခဲ့သည္။

REF: DAILY MAIL

357 Shares
error: Content is protected !!