.

ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္ စားဖိုမႉးသည္ စားႂကြင္း စားက်န္မ်ား ကို ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားကို ေကြၽးရန္ စတင္ႀကိဳးပမ္း

516 Shares

ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္ စားဖိုမႉး ေခါင္းေဆာင္ အဒူဒါဘီ သည္ ေဒါ့ဂီဘတ္ အမည္ရွိ စားႂကြင္း စားက်န္မ်ား ကို ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားကို ေကြၽးေသာ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

wastage-4
IMAGE: FACEBOOK

အစီအစဥ္မွာ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ထုတ္ပိုးကာ တိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ ဟု စားဖိုမႉး ေဂ် ေဂါမတ္ ေျပာျပသည္။

wastage-3
IMAGE: FACEBOOK

သူႏွင့္ သူ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား သည္ စားလို႔ရေသာ အသား၊ အ႐ြက္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္မုန္႔ စေသာ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ားကို ေခြးစာျဖစ္ေစရန္ ႀကိတ္စက္တြင္ ညႇပ္ညႇပ္ေၾကေအာင္ ႀကိတ္သည္။ သူတို႔ထည့္ေသာ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာစီစစ္ၿပီးမွ ထည့္သည္။ ေခြးမ်ား အတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ အစားအစာမ်ား အခ်ိဳပြဲ ၊ ခ်ိစ္ ႏွင့္ အလြန္စပ္ေသာ အစာမ်ားကို ေရွာင္ၾကသည္။

wastage-1
IMAGE: FACEBOOK

တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နား ျဖင့္ ေဒါ့ဂီဘတ္ အမည္ရွိ အစီအစဥ္ကို အျခားေသာ ဟိုတယ္မ်ား လည္း လိုက္လုပ္လာသည္။

REF: FACEBOOK

516 Shares
error: Content is protected !!